Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2018 14:01 Informacja o pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w okresie od 18.09 do 26.09.2018 r.
24.09.2018 15:04 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 września 2018 - dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018
21.09.2018 08:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
18.09.2018 14:08 Obwieszczenie w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miłkowice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
18.09.2018 14:04 Informacja o pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w okresie od 18.09 do 26.09.2018 r.
12.09.2018 13:41 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach powołanej w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
12.09.2018 13:38 Informacja o pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w okresie od 13.09 do 17.09.2018 r.
27.08.2018 11:12 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach w wyborach do Rady Gminy Miłkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018.