Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.07.2018 14:02 Rb-NDS Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
27.04.2018 15:13 Rb-NDS Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
25.01.2018 10:38 II/34/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miłkowice
25.01.2018 10:35 II/33/2018 Uchwała RIO w sprawie opiniii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
22.01.2018 08:03 XLII/325/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
17.01.2018 13:06 XLII/324/2017 w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2018
19.12.2017 15:57 II/290/2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłkowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
19.12.2017 15:55 II/289/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice projekcie uchwały budżetowej Gminy Miłkowice na 2018 rok
19.12.2017 15:52 II/291/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok
28.11.2017 16:08 127/2017 Zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2018, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
28.11.2017 16:05 128/2017 Zarządzenie w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029
29.09.2017 09:14 98/2017 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2018 rok