Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.03.2018 15:38 152/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
24.01.2018 15:22 149/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
29.06.2018 14:36 146/2017 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Miłkowice
18.01.2018 11:49 145/2017 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Miłkowice
04.01.2018 12:19 144/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
20.12.2017 14:38 143/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej
20.12.2017 14:36 142/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
02.03.2018 15:15 141/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miłkowice
20.12.2017 14:34 140/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej
07.12.2017 12:17 139/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
07.12.2017 12:16 138/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych w gminie Miłkowice na rok 2017.
07.12.2017 12:14 137/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
15.01.2018 11:54 136/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za rok 2017
28.11.2017 15:51 135/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Miłkowice
28.11.2017 15:39 134/2017 w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice
21.11.2017 11:02 133/2017 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnych położonych w obszarze LSSE
07.12.2017 12:13 132/2017 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych
16.11.2017 10:36 131/2017 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
16.11.2017 10:34 130/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
07.12.2017 11:57 129/2017 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Wykonanie otworu nr I w utworach trzeciorzędowych w Jezierzanach dla wodociągów komunalnych” w ramach realizacji przedsięwzięcia budowa ujęcia wody w Jezierzanach.
16.11.2017 10:27 128/2017 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029
16.11.2017 10:26 127/2017 w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2018, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
08.11.2017 14:20 126/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
08.11.2017 14:18 125/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
07.12.2017 11:55 124/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej
08.11.2017 14:16 123/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
07.12.2017 11:53 122/2017 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych
27.10.2017 14:00 121/2017 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
30.10.2017 14:04 120/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej
07.12.2017 11:52 119/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej

1 2 3 4 5 następna