Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2017 11:02 133/2017 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnych położonych w obszarze LSSE
16.11.2017 10:36 131/2017 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
16.11.2017 10:34 130/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
16.11.2017 10:27 128/2017 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029
16.11.2017 10:26 127/2017 w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2018, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
08.11.2017 14:20 126/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
08.11.2017 14:18 125/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
08.11.2017 14:16 123/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
27.10.2017 14:00 121/2017 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
30.10.2017 14:04 120/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej
08.11.2017 14:12 117/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
27.10.2017 13:58 116/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w obrębie Rzeszotary oznaczonej jako działka nr 41/1
27.10.2017 13:57 115/2017 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
03.10.2017 16:09 113/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
29.09.2017 08:53 110/2017 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych w gminie Miłkowice na rok 2017
27.10.2017 13:55 109/2017 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
27.10.2017 13:53 108/2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Gminy Miłkowice
29.09.2017 08:52 106/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
11.09.2017 10:07 103/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
11.09.2017 10:05 102/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
08.09.2017 10:37 99/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej
29.09.2017 08:49 98/2017 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2018 rok
29.09.2017 08:44 97/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku
08.09.2017 10:39 95/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
23.08.2017 14:12 94/2017 w sprawie przekazania do dzierżawy oraz zbycia nieruchomości komunalnych
11.10.2017 15:11 93/2017 w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Miłkowice
08.09.2017 11:08 92/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej
30.10.2017 14:02 89/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej
28.07.2017 13:31 88/2017 w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2018
11.07.2017 16:03 87/2017 w sprawie włączenia lokalu nr 1 położonego w Siedliskach nr 90, 59-222 Miłkowice w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice

1 2 3 4 następna