Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2018 15:25 II/94/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2017 rok
10.04.2018 16:16 Rb-NDS Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
03.04.2018 11:38 34/2018 Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok
05.12.2017 10:44 Rb-NDS Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 - korekta
29.11.2017 10:18 II/217/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za pierwsze półrocze 2017
28.11.2017 15:59 Rb-NDS Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
29.09.2017 09:09 Rb-NDS Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
29.09.2017 08:59 97/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku
09.05.2017 10:33 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
06.03.2017 14:04 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016
30.01.2017 14:18 II/26/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłkowice
30.01.2017 14:15 II/27/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miłkowice
03.01.2017 16:02 XXIX/229/2016 Uchwała XXIX/229/2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
03.01.2017 15:56 XXIX/228/2016 Uchwała Nr XXIX/228/2016 w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2017
16.12.2016 13:53 II/331/2016 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłkowice
16.12.2016 13:50 II/332/2016 Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Miłkowice
16.12.2016 13:48 II/330/2016 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2017
30.11.2016 10:19 107/2016 Zarządzenie w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029
21.11.2016 14:11 106/2016 Zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2017, informacji i uzasadnień do projektu budżetu