Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2017 15:01 126/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
19.01.2017 14:45 125/2016 w sprawie sprzedaży autobusu gminnego marki Autosan
03.01.2017 15:25 124/2016 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
03.01.2017 15:20 122/2016 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
03.01.2017 14:10 121/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
29.12.2016 14:08 120/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej
03.01.2017 14:07 119/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
03.01.2017 14:03 118/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
16.12.2016 12:31 117/2016 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnych
29.12.2016 14:07 116/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej
29.12.2016 14:06 115/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej
16.12.2016 12:29 114/2016 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę nieruchomości komunalnych
29.12.2016 14:05 113/2016 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Miłkowice
29.12.2016 14:03 112/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej
03.01.2017 14:01 111/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
30.11.2016 08:35 110/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
30.11.2016 08:34 109/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
21.11.2016 14:14 107/2016 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029
21.11.2016 14:07 106/2016 w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2017, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
14.11.2016 09:41 104/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
14.11.2016 09:39 103/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
14.11.2016 09:38 102/2016 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłkowice
08.11.2016 15:26 101/2016 w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice na lokal komunalny.
14.11.2016 09:36 99/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
03.11.2016 13:40 98/2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice
03.11.2016 13:20 97/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
14.11.2016 09:32 96/2016 w sprawie włączenia lokalu nr 2 położonego w Siedliskach nr 90 (59-222 Miłkowice) w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice
28.10.2016 14:40 95/2016 w sprawie powołania rzeczoznawcy do szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu
28.10.2016 14:39 94/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej
24.10.2016 15:02 93/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

1 2 3 4 następna