Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.01.2018 15:35 129/2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
22.01.2018 15:34 128/2016 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
28.11.2017 15:56 127/2016 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Miłkowice
31.01.2017 15:01 126/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
19.01.2017 14:45 125/2016 w sprawie sprzedaży autobusu gminnego marki Autosan
03.01.2017 15:25 124/2016 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
05.12.2017 10:33 123/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
03.01.2017 15:20 122/2016 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
03.01.2017 14:10 121/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
29.12.2016 14:08 120/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej
03.01.2017 14:07 119/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
03.01.2017 14:03 118/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
16.12.2016 12:31 117/2016 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnych
29.12.2016 14:07 116/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej
29.12.2016 14:06 115/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej
16.12.2016 12:29 114/2016 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę nieruchomości komunalnych
29.12.2016 14:05 113/2016 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Miłkowice
29.12.2016 14:03 112/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej
03.01.2017 14:01 111/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
30.11.2016 08:35 110/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
30.11.2016 08:34 109/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
08.12.2017 12:23 108/2016 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji Gminy Miłkowice
21.11.2016 14:14 107/2016 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029
21.11.2016 14:07 106/2016 w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2017, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
05.12.2017 10:32 105/2016 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
14.11.2016 09:41 104/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
14.11.2016 09:39 103/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
14.11.2016 09:38 102/2016 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłkowice
08.11.2016 15:26 101/2016 w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice na lokal komunalny.
14.11.2016 09:36 99/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016

1 2 3 4 5 następna