Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2016 15:01 II/124/2016 Uchwała RIO nr II/124/2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2015
15.03.2016 13:39 Rb-NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
07.03.2016 09:31 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015
18.09.2015 08:12 II//221/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Miłkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za I półrocze 2015 r.
03.08.2015 09:00 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015
25.05.2015 15:53 Wykaz sporządzony zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za rok 2014
29.04.2015 14:56 II/114/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2014 r.
29.04.2015 14:54 Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015
10.02.2015 10:32 II/63/2015 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miłkowice przedstawionej w uchwale Nr III/21/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2015-2025 i uchwale Nr III/20/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Miłkowice