Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2016 15:54 158/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
05.12.2017 09:55 157/2015 w sprawie zatrudniania kierowców – konserwatorów w jednostkch Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Miłkowice
19.01.2016 15:51 156/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
07.12.2017 13:53 155/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
07.12.2017 13:50 154/2015 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice
31.12.2015 10:05 153/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
16.12.2015 12:10 152/2015 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Gminy Miłkowice
31.12.2015 10:02 151/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Miłkowice za rok 2015
15.12.2015 13:51 150/2015 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę nieruchomość komunalną położoną w Ulesiu
15.12.2015 13:49 149/2015 w sprawie oddania do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość komunalną położoną w Miłkowicach
15.12.2015 13:40 148/2015 w sprawie oddania do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość komunalną położoną w Gniewomirowicach
09.12.2015 14:40 147/2015 W sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Miłkowice nr 26/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Miłkowice nr 54/2006 z dnia 15 września 2006 r. oraz nr 49/2009 z dnia 31 lipca 2009r.
07.12.2017 13:36 146/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
08.12.2015 14:56 145/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
31.12.2015 09:58 144/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
25.11.2015 11:08 143/2015 zmieniające Zarządzenie nr 102/2014 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany
25.11.2015 11:05 142/2015 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Gminy Miłkowice
25.11.2015 10:59 141/2015 w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości komunalnej
25.11.2015 10:48 140/2015 w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości komunalnej
19.01.2016 15:50 139/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej
18.11.2015 13:49 138/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie pełnomocnictwa dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej do jednoosobowego działania
05.12.2017 09:49 137/2015 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025
05.12.2017 09:46 136/2015 W sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2016, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
25.11.2015 13:30 135/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
05.12.2017 09:43 134/2015 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
04.11.2015 08:39 133/2015 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych
04.11.2015 08:35 132/2015 w sprawie: oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę nieruchomości komunalnej
05.12.2017 09:42 131/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach
19.01.2016 15:47 130/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej
25.11.2015 13:20 129/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015

1 2 3 4 5 6 następna