Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2016 15:54 158/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
19.01.2016 15:51 156/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
31.12.2015 10:05 153/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
16.12.2015 12:10 152/2015 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Gminy Miłkowice
31.12.2015 10:02 151/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Miłkowice za rok 2015
15.12.2015 13:51 150/2015 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę nieruchomość komunalną położoną w Ulesiu
15.12.2015 13:49 149/2015 w sprawie oddania do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość komunalną położoną w Miłkowicach
15.12.2015 13:40 148/2015 w sprawie oddania do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość komunalną położoną w Gniewomirowicach
09.12.2015 14:40 147/2015 W sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Miłkowice nr 26/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Miłkowice nr 54/2006 z dnia 15 września 2006 r. oraz nr 49/2009 z dnia 31 lipca 2009r.
08.12.2015 14:56 145/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
31.12.2015 09:58 144/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
25.11.2015 11:08 143/2015 zmieniające Zarządzenie nr 102/2014 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany
25.11.2015 11:05 142/2015 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Gminy Miłkowice
25.11.2015 10:59 141/2015 w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości komunalnej
25.11.2015 10:48 140/2015 w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości komunalnej
19.01.2016 15:50 139/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej
18.11.2015 13:49 138/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie pełnomocnictwa dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej do jednoosobowego działania
25.11.2015 13:30 135/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
04.11.2015 08:39 133/2015 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych
04.11.2015 08:35 132/2015 w sprawie: oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę nieruchomości komunalnej
19.01.2016 15:47 130/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej
25.11.2015 13:20 129/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
28.10.2015 11:31 128/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Głuchowicach stanowiących własność Gminy Miłkowice
27.10.2015 11:28 127/2015 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lipce o numerze ewidencyjnym 148/1 o pow. 4.6241 ha, wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Miłkowice
19.01.2016 15:45 126/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej
25.11.2015 13:13 126/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
05.11.2015 14:38 125/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016
21.10.2015 11:47 124/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gniewomirowicach stanowiących własność Gminy Miłkowice
20.10.2015 09:40 123/2015 w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Miłkowice powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
19.01.2016 15:40 122/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej

1 2 3 4 5 następna