Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2019 14:17 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych
07.12.2018 11:10 Dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły podstawowej w Miłkowicach przy ul. Wojska Polskiego 75
28.11.2018 14:21 OTWARTY KONKURS OFERT NA UDZIELENIE SCHRONIENIA W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU GMINY MIŁKOWICE, POWIAT LEGNICKI
30.10.2018 14:37 RGP.II.7021.3.2.2018 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B.
11.09.2018 16:20 Zakup i dostawa opału dla Urzędu Gminy Miłkowice, świetlic wiejskich, Gokisu oraz gminnych jednostek organizacyjnych
05.09.2018 14:26 RGP. III.271.4.2018 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania
11.07.2018 12:33 Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.
11.07.2018 12:30 Szkoła Podstawowa w Miłkowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.
21.05.2018 12:20 RGP.I.7013.9.2018 Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie
16.05.2018 15:00 Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Miłkowice
11.05.2018 14:19 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłkowice
10.04.2018 10:54 RGP.I.7013.6.2018 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goślinów
06.04.2018 14:31 RGP.I.7013.5.2018 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I – odcinek przy ul. Górnej, Etap II – odcinek przy ul. Kościelnej
04.04.2018 13:11 RGP.I.7013.4.2018 Budowa drogi wewnętrznej, ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, gmina Miłkowice, etap II od km 0+000 do km 0+137 odcinek C-D
03.04.2018 11:59 RGP.I.7013.3.2018 Rozbiórka budynku auli w miejscowości Ulesie
13.12.2017 14:24 Dostawa lekkiego oleju opałowego do Szkoły podstawowej w Miłkowicach przy ul. Wojska Polskiego 75
01.12.2017 07:51 Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu
22.11.2017 12:19 Zakup oraz sukcesywna dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek ( tusze , tonery) oraz druków do siedziby Zamawiającego jak również do siedziby podległych jednostek organizacyjnych z podziałem na zadania
22.11.2017 12:16 Zakup oraz sukcesywna dostawa środków czystości oraz higieny na potrzeby Zamawiającego oraz podległych jednostek organizacyjnych
11.10.2017 12:06 RGP.II.7021.1.4.2017 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B.
11.09.2017 14:11 Zakup i dostawa opału dla Urzędu Gminy Miłkowice, świetlic wiejskich, Gokisu oraz gminnych jednostek organizacyjnych
25.08.2017 08:28 Zaproszenie do skłądania ofert Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice
20.07.2017 12:45 Zaproszenie do składania ofert Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych.
10.07.2017 11:38 Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkolno Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach w okresie od 11.09.2017r do 12.06.2018r. z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki.
10.07.2017 11:34 Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach w okresie od 11.09.2017r do 12.06.2018r. z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki
30.05.2017 14:49 RGP.7013.9.2017 Dostawa tablic informacyjnych kierunkowych dla miejscowości w gminie Miłkowice
17.03.2017 13:17 RGP.I.7013.4.2017 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie
06.03.2017 14:09 Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 87 w Miłkowicach
31.01.2017 15:16 OR.II.272.1.2017 Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na druku i dostawie kwartalnika "ŻYCIE GMINY - Biuletyn Informacyjny"
06.12.2016 15:13 Zakup oraz sukcesywna dostawa środków czystości oraz higieny na potrzeby Zamawiającego oraz podległych jednostek organizacyjnych.

1 2 3 następna