Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2017 07:51 Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu
11.10.2017 12:06 RGP.II.7021.1.4.2017 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B.
11.09.2017 14:11 Zakup i dostawa opału dla Urzędu Gminy Miłkowice, świetlic wiejskich, Gokisu oraz gminnych jednostek organizacyjnych
25.08.2017 08:28 Zaproszenie do skłądania ofert Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice
20.07.2017 12:45 Zaproszenie do składania ofert Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych.
10.07.2017 11:38 Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkolno Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach w okresie od 11.09.2017r do 12.06.2018r. z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki.
10.07.2017 11:34 Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach w okresie od 11.09.2017r do 12.06.2018r. z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki
30.05.2017 14:49 RGP.7013.9.2017 Dostawa tablic informacyjnych kierunkowych dla miejscowości w gminie Miłkowice
17.03.2017 13:17 RGP.I.7013.4.2017 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie
06.03.2017 14:09 Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 87 w Miłkowicach
31.01.2017 15:16 OR.II.272.1.2017 Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na druku i dostawie kwartalnika "ŻYCIE GMINY - Biuletyn Informacyjny"
06.12.2016 15:13 Zakup oraz sukcesywna dostawa środków czystości oraz higieny na potrzeby Zamawiającego oraz podległych jednostek organizacyjnych.
06.12.2016 15:08 Zakup oraz sukcesywna dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek ( tusze , tonery) oraz druków do siedziby Zamawiającego jak również do siedziby podległych jednostek organizacyjnych z podziałem na zadania
06.12.2016 14:11 ZOP.V.6812.14.2016 Zapytanie ofertowe: "Wykonanie usług rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości w 2017 roku dla Gminy Miłkowice".
06.12.2016 13:33 ZOP.V.6641.6.2016 Zapytanie ofertowe: " Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2017"
28.11.2016 12:50 RGP.II.7013.3.5.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2016 / 2017 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B."
28.11.2016 12:47 RGP.II.7013.19.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa materiałów dla zadania pn: "Budowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu"
10.11.2016 14:15 Dostawa do siedziby Zamawiającego urn wyborczych
21.10.2016 13:15 RGP.II.7021.3.5.2016 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B
21.10.2016 13:14 Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Szkolno Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
05.10.2016 10:03 Zakup i dostawa opału dla Urzędu Gminy Miłkowice, świetlic wiejskich oraz gminnych jednostek organizacyjnych
21.09.2016 12:29 Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 87 w Miłkowicach
04.07.2016 13:57 ZOP.IV.6332.3.2016 Utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice.
20.06.2016 13:35 Remont dachu Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
20.06.2016 11:14 Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
20.06.2016 11:12 Szkolno Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkolno – Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
17.05.2016 15:21 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miłkowice do szkół lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego"
17.05.2016 10:04 Zapytanie ofertowe dot. oferty cenowej na dostawę do siedziby zamawiającego „urn wyborczych”
10.05.2016 09:42 RGP.7013.1.2016 Dostawa tablic informacyjnych kierunkowych dla miejscowości w gminie Miłkowice
05.04.2016 09:50 Remont placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie

1 2 3 następna