Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.03.2017 13:17 RGP.I.7013.4.2017 Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie
06.03.2017 14:09 Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 87 w Miłkowicach
31.01.2017 15:16 OR.II.272.1.2017 Zapytanie ofertowe o cenę usługi polegającej na druku i dostawie kwartalnika "ŻYCIE GMINY - Biuletyn Informacyjny"
06.12.2016 15:13 Zakup oraz sukcesywna dostawa środków czystości oraz higieny na potrzeby Zamawiającego oraz podległych jednostek organizacyjnych.
06.12.2016 15:08 Zakup oraz sukcesywna dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek ( tusze , tonery) oraz druków do siedziby Zamawiającego jak również do siedziby podległych jednostek organizacyjnych z podziałem na zadania
06.12.2016 14:11 ZOP.V.6812.14.2016 Zapytanie ofertowe: "Wykonanie usług rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości w 2017 roku dla Gminy Miłkowice".
28.11.2016 12:50 RGP.II.7013.3.5.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2016 / 2017 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B."
28.11.2016 12:47 RGP.II.7013.19.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa materiałów dla zadania pn: "Budowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu"
10.11.2016 14:15 Dostawa do siedziby Zamawiającego urn wyborczych
21.10.2016 13:15 RGP.II.7021.3.5.2016 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B
21.10.2016 13:14 Dostawa lekkiego oleju opałowego na potrzeby Szkolno Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
05.10.2016 10:03 Zakup i dostawa opału dla Urzędu Gminy Miłkowice, świetlic wiejskich oraz gminnych jednostek organizacyjnych
21.09.2016 12:29 Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 87 w Miłkowicach
04.07.2016 13:57 ZOP.IV.6332.3.2016 Utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Miłkowice.
20.06.2016 13:35 Remont dachu Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
20.06.2016 11:14 Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
20.06.2016 11:12 Szkolno Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Szkolno – Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
17.05.2016 15:21 "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miłkowice do szkół lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego"
17.05.2016 10:04 Zapytanie ofertowe dot. oferty cenowej na dostawę do siedziby zamawiającego „urn wyborczych”
10.05.2016 09:42 RGP.7013.1.2016 Dostawa tablic informacyjnych kierunkowych dla miejscowości w gminie Miłkowice
05.04.2016 09:50 Remont placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie
01.04.2016 12:46 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie”
24.03.2016 09:04 RGP.III.272.4.2016 Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap Ia miejscowość Kochlice, ul. Sportowa, Etap III miejscowość Goślinów, Etap VI miejscowość Gniewomirowice
09.03.2016 14:41 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania "Budowa drogi wewnętrznej, ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach"
03.02.2016 13:51 OR.II.272.2.2016 Wykonanie i dostawa gablot ogłoszeniowych wolnostojących (zewnętrznych) na słupach kwadratowych w ilości 28 sztuk
28.01.2016 14:42 OR.II.272.1.2016 Gmina Miłkowice zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na druku i dostawie dwumiesięcznika "ŻYCIE GMINY - Biuletyn Informacyjny"
08.12.2015 09:58 RGP.272.47.2015/GN Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w roku 2016
04.12.2015 13:06 RGP.272.III.42.2015 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Miłkowice w sezonie zimowym 2015/2016 z podziałem na zadania: Zadanie A i Zadanie B
03.12.2015 12:03 RGP.272.45.2015/GN Wykonanie usług rzeczoznawców majątkowych z zakresu szacowania nieruchomości w 2016 roku dla Gminy Miłkowice
03.12.2015 11:25 RGP.272.46.2015/GN Świadczenie usług geodezyjnych w 2016 roku

1 2 3 następna