Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2019 13:40 XLIII/229/2018 w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy Miłkowice
31.07.2018 13:52 XLIX/380/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miłkowice i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
30.06.2018 12:45 XLVII/358/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 30 kwietnia 2018r. na uchwałę Rady Gminy Miłkowice Nr XXXIX/298/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Ulesie i Lipce, gm.Miłkowice (MPZP Ulesie-Lipce) oraz udzielenie odpowiedzi na skargę.
30.06.2018 12:32 XLVIII/372/2018 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
22.03.2018 13:19 XLV/348/2018 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłkowice
30.01.2018 13:30 XLIII/330/2018 w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu ławnika
07.11.2018 14:58 LIV/412/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
07.11.2018 14:57 LIV/411/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
07.11.2018 14:56 LIV/410/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/161/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miłkowice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
17.10.2018 11:02 LIII/409/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Ulesie, gmina Miłkowice, MPZP Ulesie I.
17.10.2018 11:00 LIII/408/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rzeszotary, gmina Miłkowice, MPZP Rzeszotary II.
17.10.2018 10:54 LIII/407/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rzeszotary, gmina Miłkowice, MPZP Rzeszotary I.
30.10.2018 14:53 LIII/406/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
01.10.2018 14:59 LII/405/2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
25.09.2018 15:56 LI/404/2018 w sprawie przyjęcia statutu Gminy Miłkowice
01.10.2018 15:01 LI/403/2018 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
19.09.2018 11:50 LI/402/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Miłkowice, gmina Miłkowice, MPZP Miłkowice
19.09.2018 11:35 LI/401/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gniewomirowice, gmina Miłkowice, MPZP Gniewomirowice
19.09.2018 11:32 LI/400/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Dobrzejów, gmina Miłkowice, MPZP Dobrzejów
19.09.2018 11:29 LI/399/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Grzymalin, gmina Miłkowice, MPZP Grzymalin
19.09.2018 11:18 LI/398/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jezierzany, gmina Miłkowice, MPZP Jezierzany
19.09.2018 11:09 LI/397/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jezierzany, gmina Miłkowice, MPZP Jezierzany
19.09.2018 09:11 LI/396/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Pątnówek - Bobrów, gmina Miłkowice, MPZP Pątnówek - Bobrów
19.09.2018 08:47 LI/395/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice, MPZP Lipce – cmentarz komunalny dla miasta Legnicy
18.09.2018 14:30 LI/394/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice, MPZP Lipce
18.09.2018 14:27 LI/393/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jakuszów, gmina Miłkowice, MPZP Jakuszów
25.09.2018 15:50 LI/392/2018 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
25.09.2018 15:48 LI/391/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
29.08.2018 09:50 L/390/2018 w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Gminy Miłkowice”
29.08.2018 09:32 L/389/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Miłkowice

1 2 3 4 5 6 następna