Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2018 15:56 LI/404/2018 w sprawie przyjęcia statutu Gminy Miłkowice
19.09.2018 11:50 LI/402/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Miłkowice, gmina Miłkowice, MPZP Miłkowice
19.09.2018 11:35 LI/401/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gniewomirowice, gmina Miłkowice, MPZP Gniewomirowice
19.09.2018 11:32 LI/400/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Dobrzejów, gmina Miłkowice, MPZP Dobrzejów
19.09.2018 11:29 LI/399/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Grzymalin, gmina Miłkowice, MPZP Grzymalin
19.09.2018 11:18 LI/398/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jezierzany, gmina Miłkowice, MPZP Jezierzany
19.09.2018 11:09 LI/397/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jezierzany, gmina Miłkowice, MPZP Jezierzany
19.09.2018 09:11 LI/396/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Pątnówek - Bobrów, gmina Miłkowice, MPZP Pątnówek - Bobrów
19.09.2018 08:47 LI/395/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice, MPZP Lipce – cmentarz komunalny dla miasta Legnicy
18.09.2018 14:30 LI/394/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice, MPZP Lipce
18.09.2018 14:27 LI/393/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jakuszów, gmina Miłkowice, MPZP Jakuszów
25.09.2018 15:50 LI/392/2018 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
25.09.2018 15:48 LI/391/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
29.08.2018 09:50 L/390/2018 w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Gminy Miłkowice”
29.08.2018 09:32 L/389/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Miłkowice
29.08.2018 12:47 L/388/2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
29.08.2018 12:43 L/387/2018 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
29.08.2018 11:49 L/386/2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
25.09.2018 15:32 L/385/2018 w sprawie uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach przy ul. Wojska Polskiego 75
30.08.2018 13:30 L/384/2018 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
30.08.2018 13:08 L/383/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
12.07.2018 15:19 XLIX/381/2018 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miłkowice
12.07.2018 15:18 XLIX/379/2018 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Miłkowice w sprawie podziału Gminy Miłkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
12.07.2018 15:07 XLIX/378/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Miłkowice
12.07.2018 15:06 XLIX/377/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miłkowice
12.07.2018 15:05 XLIX/376/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
14.08.2018 15:51 XLIX/374/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
28.06.2018 10:34 XLVIII/371/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rzeszotary
28.06.2018 10:27 XLVIII/370/2018 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
28.06.2018 10:23 XLVIII/369/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018

1 2 3 4 5 6 następna