Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2014 11:05 103/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
24.01.2014 11:04 102/2013 w sprawie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
13.01.2014 10:37 101/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
18.12.2013 15:06 100/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
18.12.2013 08:23 99/2013 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice
13.01.2014 10:30 98/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
13.12.2013 15:10 96/2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej
13.12.2013 15:08 95/2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej
10.12.2013 15:19 93/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
02.12.2013 15:01 91/2013 w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2014-2025
02.12.2013 14:57 90/2013 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2014
10.12.2013 15:17 89/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
14.11.2013 15:03 88/2013 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność gminy Miłkowice
14.11.2013 15:02 87/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością Gminy Miłkowice
19.11.2013 13:34 86/2013 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
20.11.2013 12:45 85/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
10.12.2013 15:15 84/2013 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miłkowice oraz sposobu ich rozliczania
10.12.2013 15:13 83/2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej
28.06.2016 13:08 82/2013 zmieniające Zarządzenie nr 7/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
16.10.2013 13:11 81/2013 w sprawie pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
16.10.2013 13:08 80/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
07.10.2013 12:55 80/2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej
07.10.2013 12:51 79/2013 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Głuchowice i Kochlice oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipce z podziałem na zadania
24.09.2013 13:04 78/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Doroty Rycombel
16.10.2013 12:59 77/2013 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2014 rok
12.09.2013 15:06 76/2013 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice nadanego Zarządzeniem nr 44/2013 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 10 czerwca 2013r.
12.09.2013 15:04 75/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
16.10.2013 12:52 74/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku
03.09.2013 15:36 73/2013 w sprawie powołania komisji odbiorowej
02.09.2013 15:18 72/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

1 2 3 4 następna