Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2013 09:47 100/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
04.01.2013 09:45 99/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
21.02.2013 15:04 98/2012 w sprawie cennika opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Gminie Miłkowice
31.12.2012 13:58 97/2012 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2012
27.12.2012 15:46 96/2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej
27.12.2012 15:45 95/2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej
31.12.2012 13:54 94/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
31.12.2012 13:51 93/2012 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2012
18.12.2012 10:37 92/2012 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
13.12.2012 13:59 91/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
31.12.2012 13:46 88/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
31.12.2012 13:44 87/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
31.12.2012 13:27 86/2012 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2012
21.11.2012 14:13 85/2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej
20.11.2012 15:51 84/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
21.11.2012 14:09 83/2012 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2013
21.11.2012 14:06 82/2012 w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
14.11.2012 11:31 81/2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej
18.12.2012 10:31 80/2012 w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji Gminy Miłkowice
07.11.2012 14:54 79/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
07.11.2012 11:55 78/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
07.11.2012 11:53 77/2012 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2012
05.11.2012 13:03 76/2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
30.10.2012 12:08 75/2012 zmieniające Zarządzenie nr 7/2005 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Miłkowice
05.11.2012 13:00 74/2012 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej
23.10.2012 11:47 73/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
23.10.2012 11:35 72/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
08.11.2012 13:19 71/2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej
08.11.2012 13:17 70/2012 w sprawie nałożenia na podmiot wykonujący działalność leczniczą zadań z zakresu ochrony zdrowia.
10.10.2012 09:25 69/2012 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2012

1 2 3 4 następna