Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2013 09:55 63/2012 Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku
30.10.2012 12:05 Rb-NDS - III kwartał 2012 roku
30.10.2012 12:03 Rb-NDS - II kwartał 2012 roku
30.10.2012 11:59 II/223/2012 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Miłkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłkowice za I półrocze 2012 roku.
02.05.2012 10:24 Rb-NDS - I kwartał 2012 roku
27.02.2012 10:18 II/55/2012 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miłkowice
27.02.2012 10:14 II/54/2012 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłkowice
25.01.2012 08:51 3/2012 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2012
25.01.2012 08:48 XV/97/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2012-2025
19.01.2012 13:07 II/351/2011 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice
19.01.2012 13:02 II/350/2011 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2012
10.01.2012 16:34 XV/98/2011 w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2012
16.12.2011 12:05 71/2011 w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2012-2025
16.12.2011 11:13 70/2011 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2012
17.10.2011 09:36 47/2011 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2012 rok