Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2012 16:26 89/2011 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność gminy Miłkowice.
04.09.2012 10:55 88/2011 zmieniające Zarządzenie nr 7/2005 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Miłkowice
25.05.2012 14:47 87/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
17.04.2012 16:23 86/2011 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność gminy Miłkowice.
04.09.2012 11:03 85/2011 zmieniające Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
11.06.2012 12:26 84/2011 w sprawie procedur postępowania przy wydzierżawianiu, najmie oraz oddawaniu w użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłkowice
11.06.2012 12:24 83/2011 w sprawie powołania członków komisji przetargowych w zakresie obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miłkowice
11.06.2012 12:23 82/2011 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność gminy Miłkowice
10.01.2012 16:21 81/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
10.01.2012 16:19 80/2011 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
10.01.2012 16:17 79/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
21.02.2012 10:54 78/2011 w sprawie powołania komisji celem dokonania odbioru końcowego inwestycji pn.: "Remont lokali mieszkalnych w budynku nr 11 w Jakuszowie"
07.12.2011 14:06 77/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
07.12.2011 14:03 76/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
01.12.2011 09:03 75/2011 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej
01.12.2011 08:59 74/2011 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej
07.12.2011 13:57 73/2011 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
07.12.2011 13:51 72/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Miłkowice w 2011r
25.11.2011 11:07 71/2011 w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2012-2025
25.11.2011 11:03 70/2011 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2012
17.02.2012 15:48 69/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
24.10.2011 14:49 68/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
26.10.2011 13:50 67/2011 w sprawie przeprowadzenia kasacji sprzętu biurowego i środków niematerialnych - prawnych
23.02.2012 09:15 66/2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice
20.10.2011 14:52 65/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
11.10.2011 11:42 64/2011 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
21.02.2012 10:50 63/2011 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu, powstałego m.in. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach”, „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzymalinie”...
20.09.2011 10:56 62/2011 w sprawie powołania składu osobowego członków obwodowych komisji wyborczych do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r
09.05.2012 14:02 61/2011 w sprawie wykonania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Miłkowicach
11.10.2011 11:34 60/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011

1 2 3 następna