Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2012 13:24 V/109/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2011 rok
30.05.2012 13:35 87/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
14.03.2012 14:13 Rb-NDS - IV kwartał 2011 roku
24.10.2011 11:56 Rb-NDS - III kwartał 2011 roku
28.09.2011 08:51 Opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Miłkowice za I półrocze 2011
01.09.2011 13:41 58/2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku
26.07.2011 16:22 Rb-NDS - II kwartał 2011 roku
10.05.2011 13:06 Rb-NDS - I kwartał 2011 roku
08.03.2011 14:55 WIAS-LG-0134-26/11 Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miłkowice
07.03.2011 11:29 2/2011 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
07.03.2011 11:13 III/16/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice
07.03.2011 11:10 III/15/2010 w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
26.01.2011 11:32 II/257/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice przedstawionym przez Wójta Gminy Miłkowice wraz z projektem uchwały w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
26.01.2011 11:24 II/256/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011, przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice.
14.09.2010 09:36 PROJEKT Budżetu Gminy na rok 2011