Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2019 14:01 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
15.11.2019 13:59 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu położonego w obrębie wsi Jakuszów, gmina Miłkowice – MPZP Jakuszów, terenu położonego w obrębie wsi Rzeszotary, gmina Miłkowice – MPZP Rzeszotary I oraz terenu położonego w obrębie wsi Ulesie, gmina Miłkowice – MPZP Ulesie I
07.11.2019 14:38 Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego
07.11.2019 14:36 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31.10.2019 r.
05.11.2019 10:44 czwarty przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz
24.10.2019 09:58 WR.ZUZ.1.421.306.2019.DK Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
17.10.2019 10:03 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż SAMOCHODU SPECJALNEGO MERCEDES-BENZ
17.10.2019 09:25 trzeci przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz o numerze rejestracyjnym WWG 6384, rok produkcji 1989 z jednostki OSP Ulesie
02.10.2019 13:37 drugi przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz o numerze rejestracyjnym WWG 6384, rok produkcji 1989 z jednostki OSP Ulesie
02.10.2019 12:26 Drugi przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz
18.09.2019 11:10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż SAMOCHODU SPECJALNEGO MERCEDES-BENZ
16.09.2019 14:39 WR.ZUZ.1.421.218.2019.EB Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
13.09.2019 14:21 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO marki JELCZ 005
05.09.2019 10:49 Zbiórka elektrośmieci - 24.09.2019
05.08.2019 10:38 Wapnowanie gleb
23.07.2019 10:13 Informacja o opracowaniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska przed hałasem w związku z realizacją przez firmę EKKOM Sp. z o.o. opracowania pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego" wykonywanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
05.07.2019 08:53 Informacja o przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 855/VI/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych do przedmiotowego projektu dokumentu
19.06.2019 13:40 Nieodpłatna pomoc prawna; Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
05.06.2019 12:27 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego/Wody Polskie
24.05.2019 13:53 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego/Wody Polskie
18.03.2019 14:05 Informacja o przystąpieniu do opracowania Projektu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych woj. dolnośląskiego
20.02.2019 11:14 ULOTKA UWAGA GOSPODARZU
26.09.2018 10:16 ULOTKA Bez smogu - nowe przepisy, które dotyczą Ciebie!
20.07.2018 12:48 IF-AB.7840.5.107.2018.EDT Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Przebudowa gazociągu relacji Kotowice-Zasuwa Rozdzielcza Lw/E ..."
04.07.2018 13:26 Ogłoszenie dotyczy: taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
07.06.2018 14:44 Uwaga! Przerwa w dostawie wody - Gniewomirowice, Goślinów, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, Dobrzejów, Ulesie, Lipce - 11-14.06.2017
04.06.2018 13:55 AS.6740.257.4.2018.KG Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
29.05.2018 15:29 AS.6740.127.5.2018.ZK Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
28.05.2018 09:35 AS.602.1.1.2018 Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Powiatu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego
12.04.2018 09:24 Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

1 2 3 4 5 6 następna