Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2019 14:05 Informacja o przystąpieniu do opracowania Projektu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych woj. dolnośląskiego
20.02.2019 11:14 ULOTKA UWAGA GOSPODARZU
26.09.2018 10:16 ULOTKA Bez smogu - nowe przepisy, które dotyczą Ciebie!
20.07.2018 12:48 IF-AB.7840.5.107.2018.EDT Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Przebudowa gazociągu relacji Kotowice-Zasuwa Rozdzielcza Lw/E ..."
04.07.2018 13:26 Ogłoszenie dotyczy: taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
07.06.2018 14:44 Uwaga! Przerwa w dostawie wody - Gniewomirowice, Goślinów, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, Dobrzejów, Ulesie, Lipce - 11-14.06.2017
04.06.2018 13:55 AS.6740.257.4.2018.KG Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
29.05.2018 15:29 AS.6740.127.5.2018.ZK Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę
28.05.2018 09:35 AS.602.1.1.2018 Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Powiatu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego
12.04.2018 09:24 Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
21.02.2018 14:23 Ogłoszenie o zebraniu dot. gazyfikacji miejscowości Miłkowice i Siedliska
10.01.2018 15:19 AS.602.1.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025"
04.12.2017 13:12 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
25.10.2017 12:03 Perspektywa pracy w wojsku - ogłoszenie WKU w Głogowie
19.10.2017 14:37 Konsultacje z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w §2 ust. 1 Uchwały Nr LVI/313/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
11.10.2017 12:04 4327/V/17 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r.
19.09.2017 15:55 Jesienne prace polowe pod nadzorem
11.09.2017 10:03 IF-PP.746.31.2017.WJ Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-PP.746.31.2017.WJ
17.08.2017 12:11 ZMIANA NAZWY ULIC W MIEJSCOWOŚCI MIŁKOWICE
17.08.2017 12:09 HK.5321.1.19.2017.TD.6943 Bieżąca ocena jakości wody - Jezierzany
07.08.2017 11:52 Projekt pn. "Wsparcie dla aktywnej integracji w powiecie legnickim"
31.07.2017 11:58 SKO/OS-414/19/2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez SKO w sprawie odwołania Piotra Fiedorka
28.07.2017 13:29 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017
11.07.2017 15:18 IF-PP.746.31.2017.WJ Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-PP.746.31.2017.WJ
29.06.2017 14:55 SKO/OS-414/20/2017 Obwieszczenie SKO w Legnicy z dnia 26.06.2017
21.06.2017 12:42 Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu z lasu gminnego położonego na terenie miejscowości Miłkowice dz. nr 248/11
14.06.2017 13:10 SKO/OS-414/19/2017 Obwieszczenie SKO w Legnicy z dnia 12.06.2017
07.06.2017 13:54 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r.
24.05.2017 10:12 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Gniewomirowice
31.03.2017 14:02 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miłkowice na lata 2017-2024

1 2 3 4 5 6 następna