Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2012 15:54 PIK.V.6733.4.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie hydroforni wraz ze zbiornikiem w miejscowości Grzymalin"
29.08.2012 16:16 PIK.V.6733.6.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia drogowego”
29.08.2012 16:12 PIK.V.6733.5.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia drogowego”
12.07.2012 11:09 PIK.V.6733.3.2012 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakuszów”
02.07.2012 14:10 IF-AB.7840.153.2012.JK11 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji dla inwestycje pn: " Budowa ekranów akustycznych w rejonie m.Siedliska, Chojnów, Okmiany na działkach: nr 51, AM-1, obręb Siedliska; nr 1/2, AM-1, obręb Chojnów 5; nr 39/4, AM-4, obręb Chojnów 2; nr 13, AM-1..."
06.06.2012 14:29 IF-AB.7840.101.2012.PL1 Obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "budowa obiektów radiokomunikacyjnych GSM-R wraz z kontenerami technologicznymi"
01.06.2012 13:54 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi siedliska, studnica, gniewomirowice – gmina miłkowice (mpzp s-s-g)
31.05.2012 08:21 PIK.V.6733.3.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jakuszowie”
02.05.2012 15:27 IF-AB.7840.101.2012.PL1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę: "budowa obiektów radiokomunikacyjnych GSM-R wraz z kontenerami technologicznymi"
26.04.2012 14:41 PIK.V.6733.2.2012 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na „Rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu domów jednorodzinnych w Grzymalinie”.
03.04.2012 15:56 IF-PP-747.30.2011-13.GM Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_05 w relacji: WS_Rudna Miasto - ZO_Legnica na RS_10
02.04.2012 15:41 PIK.V.6733.1.2012 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia De125/90/63 dla potrzeb budynków mieszkalnych w Lipcach.”
14.03.2012 14:30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu domów jednorodzinnych w Grzymalinie”
04.01.2012 15:47 IF-PP-747.30.2011-1.GM Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_05 w relacji: WS_Rudna Miasto - ZO_Legnica na RS_10
07.12.2011 09:03 IF-PP.747.20.2011.AD4 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szerokopasmowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_11 w relacji: WD_Miłkowice - WD_Chojnów."
02.12.2011 15:03 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_10 w relacji: ZO_Legnica na RS_31 - WD_Miłkowice
26.10.2011 10:30 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, gmina Miłkowice oraz terenu położonego w obrębie wsi Grzymalin, gmina Miłkowice
19.10.2011 20:42 PLR.I.6733.1.2011 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów - Etap I”
23.09.2011 15:26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" - Linia optotelekomunikacyjna RS_10 w relacji: ZO_Legnica na RS_31 - WD_Miłkowice
31.08.2011 16:07 IF-PP.747.20.2011.AD4 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.:"Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"
29.08.2011 09:47 PLR.I.6733.1.2011 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów - Etap I”
07.06.2011 15:49 "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów-Legnica od km 11+209,62 do km 25+354,27"
31.05.2011 14:23 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Lipce II).
17.12.2010 12:53 "Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów-Legnica od km 11+209,62 do km 25+354,27"
03.11.2010 08:49 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice. (MPZP Lipce II)
20.08.2010 15:01 W sprawie rozstrzygnięcia Wójta Gminy Miłkowice dotyczącego sposobu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice.
17.06.2009 11:31 obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gniewomirowice, zwanego MPZP GNIEWOMIROWICE II
25.03.2009 10:56 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w obrębie wsi Kochlice, gmina Miłkowice - 2
25.03.2009 10:38 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w obrębie wsi Kochlice, gmina Miłkowice - 1
23.01.2009 09:36 w sprawie rozstrzygnięcia Wójta Gminy Miłkowice dotyczącego sposobu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice, a także MPZP Gniewomirowice II oraz MPZP Gniewomirowice - Goślinów.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna