Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2016 14:18 RGP.IV.6733.2.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Gniewomirowice, gmina Miłkowice.”
07.03.2016 08:23 RGP.IV.6733.1.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa tymczasowego utwardzonego pasa technologicznego wraz z tymczasowymi przepustami dla potrzeb transportu kruszywa, w związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Lubin – Legnica.”
16.02.2016 12:08 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kochlice, gmina Miłkowice (MPZP Kochlice)
03.02.2016 13:30 RGP.IV.6733.6.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie mostu na cieku Lubiatówka, gmina Miłkowice."
28.01.2016 12:13 Ruszył System Informacji Przestrzennej dla Gminy Miłkowice!
25.01.2016 10:09 RGP.IV.6733.6.2015 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa mostu na cieku Lubiatówka, gmina Miłkowice.”
12.01.2016 15:05 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
05.01.2016 14:26 RGP.IV.6733.5.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowie sieci gazowej ś/c PE 63 w miejscowości Ulesie, gmina Miłkowice.”
21.12.2015 09:18 RGP.IV.6733.5.2015 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej ś/c PE 63 w miejscowości Ulesie, gmina Miłkowice.”
08.12.2015 15:00 RGP.IV.6733.6.2015 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa mostu na cieku Lubiatówka, gmina Miłkowice”
05.11.2015 14:35 RGP.IV.6733.5.2015 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego"Budowa sieci gazowej ś/c PE 63 w miejscowości Ulesie, gmina Miłkowice."
26.10.2015 14:14 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie w obrębie Gniewomirowice (mpzp Gniewomirowice II)
22.10.2015 11:38 Rozstrzygnięcie Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kochlice, gmina Miłkowice (MPZP Kochlice)
14.10.2015 10:10 Ogłoszenie Ministra Środowiska z dnia 07.10.2015
24.08.2015 14:52 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
11.08.2015 09:53 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kochlice, gmina Miłkowice (MPZP Kochlice)
03.08.2015 09:02 RGP.IV.6733.4.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 De63 – Ulesie, gmina Miłkowice."
24.07.2015 13:30 RGP.IV.6733.3.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej tranzytowej Jakuszów – Grzymalin.”
17.07.2015 12:00 RGP.IV.6733.4.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia w celu dostarczenia gazu do gospodarstw znajdujących się wzdłuż jego trasy w miejscowości Ulesie, gmina Miłkowice.”
14.07.2015 11:50 RGP.IV.6733.3.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jakuszów – Grzymalin.”
03.07.2015 09:05 Wykaz wniosków złożonych do zmiany MPZP terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice - Gmina Miłkowice (MPZP-S-S-G)
09.06.2015 09:53 RGP.IV.6733.4.2015 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa gazociągu średniego ciśnienia w celu dostarczenia gazu do gospodarstw znajdujących się wzdłuż jego trasy w miejscowości Ulesie, gmina Miłkowice."
01.06.2015 11:15 RGP.IV.6733.2.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE De90 i De63 mm oraz przyłącza PE De25 mm realizowanej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Ulesiu, gmina Miłkowice.”
15.05.2015 14:08 RGP.IV.6733.2.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice o zakończeniu postępowania administracyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE De90 i De63 mm oraz przyłącza PE De25 mm realizowanej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Ulesiu, gmina Miłkowice.”
14.05.2015 12:34 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, Gmina Miłkowice
13.05.2015 14:09 Ogłoszenie o zebraniu mieszkańców wsi Siedliska poświęcone zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice.
13.05.2015 14:04 RGP.IV.6733.3.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jakuszów – Grzymalin.”
11.05.2015 14:53 INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH WSI SIEDLISKA, STUDNICA, GNIEWOMIROWICE – GMINA MIŁKOWICE (MPZP S-S-G)
23.04.2015 12:21 RGP.IV.6733.1.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie linii napowietrznej SN na linię kablową w miejscowości Dobrzejów, gmina Miłkowice.”
10.04.2015 11:51 RGP.IV.6733.1.2015 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego "Przebudowa (modernizacja) linii napowietrznej SN L-961 wraz z odgałęzieniami na odcinku od odłącznika nr 504 do R-961-3 Raszowa Mała na terenie gmin Legnica i Miłkowice"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna