Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2017 13:48 RGP.IV.6733.1.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa tymczasowego utwardzonego pasa technologicznego wraz z tymczasowymi przepustami dla potrzeb transportu kruszywa, w związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Lubin – Legnica."
29.03.2017 14:59 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Ulesie i Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Ulesie-Lipce) dotyczącego działek nr 321/1, 321/2, 321/3 położonych w obrębie Ulesie
28.02.2017 15:53 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B
24.01.2017 16:01 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G)
12.12.2016 13:31 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Ulesie i Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Ulesie-Lipce)
09.11.2016 15:31 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
04.10.2016 14:52 RGP.IV.6733.8.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie drogi gminnej nr 104472D Ulesie – Gniewomirowice o dł. 2+007,78.”
21.09.2016 10:23 RGP.IV.6733.8.2016 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie – Gniewomirowice o dł. 2+007,78.”
20.09.2016 14:03 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice - Gmina Miłkowice (MPZP S-S-G)
25.08.2016 14:40 RGP.IV.6733.7.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej: II etap w miejscowości Lipce.”
25.08.2016 14:38 RGP.IV.6733.6.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego:„Budowa kanalizacji sanitarnej: I etap w miejscowości Ulesie.”
03.08.2016 08:18 RGP.IV.6733.7.2016 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej: II etap w miejscowości Lipce.”
03.08.2016 08:16 RGP.IV.6733.6.2016 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego:„Budowa kanalizacji sanitarnej: I etap w miejscowości Ulesie.”
03.08.2016 08:15 RGP.IV.6733.3.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów, gmina Miłkowice.”
02.08.2016 11:18 RGP.IV.6733.8.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie – Gniewomirowice o dł. 2+007,78.”
01.08.2016 13:10 RGP.IV.6733.4.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie drogi o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Bobrów, gmina Miłkowice.”
01.08.2016 13:08 RGP.IV.6733.5.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Lipce, gmina Miłkowice.”
20.07.2016 15:01 RGP.IV.6720.1.2016 Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Miłkowice dotyczące sposobu rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice
20.07.2016 14:56 RGP.IV.6733.3.2016 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów, gmina Miłkowice.”
14.07.2016 13:48 RGP.IV.6733.5.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice o zakończeniu postępowania administracyjnego
04.07.2016 14:03 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G)
28.06.2016 11:39 RGP.IV.6733.7.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej: II etap w miejscowości Lipce."
27.06.2016 10:51 RGP.IV.6733.6.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Budowa kanalizacji sanitarnej: I etap w miejscowości Ulesie.”
07.06.2016 12:43 RGP.IV.6733.5.2016 Obwieszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Lipce, gmina Miłkowice.”
06.06.2016 14:46 RGP.IV.6733.4.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej w miejscowości Bobrów, gmina Miłkowice.”
24.05.2016 15:27 RGP.IV.6733.3.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów, gmina Miłkowice.”
20.05.2016 14:19 RGP.IV.6733.2.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Gniewomirowice, gmina Miłkowice.”
26.04.2016 13:51 RGP.IV.6733.2.2016 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Gniewomirowice, gmina Miłkowice.”
26.04.2016 13:44 RGP.IV.6733.1.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia dotyczącego „Budowa tymczasowego utwardzonego pasa technologicznego wraz z tymczasowymi przepustami dla potrzeb transportu kruszywa w związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Lubin – Legnica”
22.04.2016 14:07 Ostateczna wersja projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Kochlice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna