Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2016 09:07 PS-KNPS.431.6.8.2016.MB Protokół kontroli kompleksowej ośrodka pomocy społecznej
21.10.2009 13:35 Protokół z kontroli za okres 2008 roku Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
21.10.2009 13:33 Protokół z kontroli za okres 2008 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach
21.10.2009 13:29 Protokół z kontroli za okres 2008 roku Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach
21.10.2009 13:27 Protokół z kontroli za okres 2008 roku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
21.10.2009 13:24 Protokół z kontroli za okres 2008 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
21.10.2009 13:19 Protokół z kontroli za okres 2008 roku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
11.06.2008 10:38 Protokół z kontroli za okres 2006 i 2007 roku - Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach
11.06.2008 10:35 Protokół z kontroli za okres 2006 i 2007 roku - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach
11.06.2008 10:31 Protokół z kontroli za okres 2006 i 2007 roku - Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Miłkowicach
11.06.2008 10:26 Protokół z przeprowadzonej kontroli za okres 2007 roku - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
11.06.2008 10:24 Protokół z przeprowadzonej kontroli za okres 2007 roku - Gminny Ośrodek Zdrowia
11.06.2008 10:21 Protokół z przeprowadzonej kontroli za okres 2007 roku - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
11.06.2008 10:17 Protokół z przeprowadzonej kontroli za okres 2007 roku - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu