Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2016 07:50 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeszotary w specjalnej strefie ekonomicznej
09.11.2016 12:50 ZOP.V.6840.5.2016 Ogłoszenie I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 467/4 obręb Miłkowice
19.10.2016 09:04 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rzeszotary, podstrefa LSSE, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice dz. 572/3 i dz. 572/4
19.10.2016 08:50 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice dz. 328/692 i dz. 328/693
17.08.2016 13:50 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rzeszotary, podstrefa LSSE, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice dz. 572/3 i dz. 572/4
17.08.2016 13:47 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice dz. 328/692 i dz. 328/693
17.08.2016 13:42 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice działka nr 328/655
18.05.2016 08:28 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice działka nr 328/655
18.05.2016 08:24 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice
18.05.2016 08:10 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice
30.03.2016 09:18 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miłkowice, gm. Miłkowice oznaczonej jako działka gruntu nr 474/5 o powierzchni 0,0061ha, stanowiącej własność Gminy Miłkowice
30.03.2016 09:09 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice działka nr 328/655
30.03.2016 09:02 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice
11.03.2016 14:24 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż
10.03.2016 07:55 I przetarg pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w Dobrzejowie
09.03.2016 14:40 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na dzierżawę
02.03.2016 14:35 I przetarg pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów w Dobrzejowie
02.03.2016 14:25 II przetarg drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głuchowice, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice
10.02.2016 12:12 I przetarg pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice
10.02.2016 12:04 I przetarg pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice
05.02.2016 12:47 II przetarg sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w podstrefie LSSE
15.01.2016 12:47 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w miejscowości Miłkowice
05.01.2016 08:20 I przetarg pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głuchowice, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice
20.11.2015 14:22 I przetarg sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w podstrefie LSSE
30.10.2015 12:20 trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipce, gm. Miłkowice nr 148/1 stanowiącej własność Gminy Miłkowice
05.08.2015 13:17 IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych na osiedlu Gniewomirowice
05.08.2015 13:14 III przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż nieruchomości działka nr 328/655 obręb Gniewomirowice
05.08.2015 13:10 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaź nieruchomości dz. nr 328/713, 328/717, 328/699 obręb Gniewomirowice
05.08.2015 13:07 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 148/1 obręb Lipce
27.05.2015 13:55 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lipce, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice

1 2 3 4 5 następna