Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2019 11:56 Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach
11.04.2019 13:41 Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkoły Podstawowej w Miłkowicach oraz Rzeszotarach w celu realizacji projektu pn.„Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice”
18.03.2019 12:25 Dostawa sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w celu realizacji projektu pn. „ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
20.02.2019 14:36 Dostawa sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych oraz dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji sieci w celu realizacji projektu pn.„ Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” z możliwością składania ofert częściowych
18.01.2019 11:40 Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania- pakiety (10 pakietów)
19.12.2018 11:28 Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i sprzętu silnikowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu
06.08.2018 12:52 Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego
25.07.2018 14:00 Zakup nowego samochody ratowniczo – gaśniczego typu średniego z funkcją ograniczania stref skażeń ekologicznych na wyposażenie OSP Miłkowice
19.07.2018 14:00 Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego
12.07.2018 14:57 Zakup nowego samochody ratowniczo – gaśniczego typu średniego z funkcją ograniczania stref skażeń ekologicznych na wyposażenie OSP Miłkowice
29.06.2018 11:34 Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach
27.06.2018 10:44 Licytacja elektroniczna na Budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego.
08.03.2018 15:17 Przebudowę drogi gminnej nr 104472D Ulesie - Gniewomirowice
22.01.2018 09:49 Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania - pakiety.
16.01.2018 15:03 "Wykonanie otworu nr I w utworach trzeciorzędowych w Jezierzanach dla wodociągów komunalnych" w ramach realizacji przedsięwzięcia budowa ujęcia wody w Jezierzanach.
14.11.2017 15:40 RGP.272.10.2017 Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych
14.11.2017 13:43 RGP. III.272.9.2017 „Wykonanie otworu nr I w utworach trzeciorzędowych w Jezierzanach dla wodociągów komunalnych” w ramach realizacji przedsięwzięcia budowa ujęcia wody w Jezierzanach
24.10.2017 15:01 RGP.272.8.2017 Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych
01.09.2017 09:42 RGP.III.272.7.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
18.07.2017 12:07 RGP.III.272.6.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej: I etap w miejscowości Ulesie
05.06.2017 11:50 RGP.III.272.4.2017 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt." SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW. Część 1)
18.05.2017 12:21 Usługa ubezpieczenia Gminy Miłkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych
10.05.2017 14:58 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt." SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest
16.03.2017 10:29 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
06.03.2017 14:27 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
02.03.2017 14:20 RGP.271.III.1.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice
30.01.2017 10:43 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania- pakiety.
10.11.2016 10:59 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
12.10.2016 14:29 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
16.09.2016 12:38 Budowa drogi wewnętrznej, ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, gmina Miłkowice, etap I od km 0+000 do km 0+475 odcinek A-B

1 2 3 4 następna