Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2017 15:40 RGP.272.10.2017 Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych
14.11.2017 13:43 RGP. III.272.9.2017 „Wykonanie otworu nr I w utworach trzeciorzędowych w Jezierzanach dla wodociągów komunalnych” w ramach realizacji przedsięwzięcia budowa ujęcia wody w Jezierzanach
24.10.2017 15:01 RGP.272.8.2017 Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych
01.09.2017 09:42 RGP.III.272.7.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
18.07.2017 12:07 RGP.III.272.6.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej: I etap w miejscowości Ulesie
05.06.2017 11:50 RGP.III.272.4.2017 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt." SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW. Część 1)
18.05.2017 12:21 Usługa ubezpieczenia Gminy Miłkowice oraz podległych jednostek organizacyjnych
10.05.2017 14:58 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt." SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest
16.03.2017 10:29 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
06.03.2017 14:27 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
02.03.2017 14:20 RGP.271.III.1.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice
30.01.2017 10:43 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania- pakiety.
10.11.2016 10:59 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
12.10.2016 14:29 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
16.09.2016 12:38 Budowa drogi wewnętrznej, ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, gmina Miłkowice, etap I od km 0+000 do km 0+475 odcinek A-B
18.08.2016 14:46 Remont chodnika przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach.-Etap II
27.07.2016 13:13 Remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach. Etap II
27.07.2016 13:05 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice - Grzymalin
13.06.2016 14:58 Remont budynku biblioteki publicznej w Miłkowicach. Etap III
25.05.2016 13:58 Remont budynku biblioteki publicznej w Miłkowicach. Etap III
18.03.2016 14:43 Budowa drogi wewnętrznej nr wew. 169/1 w Grzymalinie
03.12.2015 11:43 RGP.271.III.6.2015 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
12.11.2015 14:18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
04.08.2015 13:08 Remont chodnika przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach
21.07.2015 10:49 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach
17.03.2015 15:21 Budowa obwodowej sieci rozdzielczej wody oraz sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej na osiedlu gminnym w Gniewomirowicach
16.02.2015 12:45 1/2015 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania- pakiety.
23.01.2015 13:25 1/2015 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach.
14.01.2015 13:39 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach
17.06.2014 11:07 RGP.271.III.7.2014 Budowa miejsca rekreacji plenerowej w miejscowości Pątnówek

1 2 3 4 następna