Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2018 13:24 ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY GMINY MIŁKOWICE – 21.10.2018
22.10.2018 12:58 WYBORY WÓJTA GMINY MIŁKOWICE - PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY MIŁKOWICE
22.10.2018 12:57 WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW - PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
19.10.2018 09:30 INFORMACJA O GODZINACH PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
19.10.2018 10:12 Informacja Komisarza Wyborczego o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
16.10.2018 15:29 Informacja o składach komisji
08.10.2018 13:13 Zawiadomienie o terminach szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych
04.10.2018 11:45 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miłkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
04.10.2018 11:45 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Miłkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
04.10.2018 11:32 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
02.10.2018 15:51 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miłkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 13:26 Zawiadomienie o terminie nadanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Miłkowice
26.09.2018 14:01 Informacja o pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w okresie od 18.09 do 26.09.2018 r.
24.09.2018 15:04 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 września 2018 - dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018
21.09.2018 08:27 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
18.09.2018 14:08 Obwieszczenie w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miłkowice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
18.09.2018 14:04 Informacja o pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w okresie od 18.09 do 26.09.2018 r.
12.09.2018 13:41 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach powołanej w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
12.09.2018 13:38 Informacja o pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w okresie od 13.09 do 17.09.2018 r.
27.08.2018 11:12 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach w wyborach do Rady Gminy Miłkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018.