Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2018 08:55 55/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach
07.05.2018 13:50 54/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
07.05.2018 13:48 53/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
07.05.2018 13:46 52/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach
07.05.2018 13:44 51/2018 w sprawie wykonania uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Miłkowice dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
07.05.2018 13:43 50/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
18.04.2018 13:05 49/2018 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Jezierzanach
07.05.2018 13:39 48/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miłkowice
14.06.2018 12:47 47/2018 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice nadanego Zarządzeniem nr 98/2016 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 31 października 2016
19.04.2018 15:16 46/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach
19.04.2018 15:14 45/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
19.04.2018 15:13 44/2018 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miłkowice.
17.04.2018 10:46 43/2018 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Rzeszotarach w LSSE
17.04.2018 10:39 42/2018 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnych
12.04.2018 13:43 41/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach
10.04.2018 15:43 38/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
10.04.2018 15:35 37/2018 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
10.04.2018 15:30 36/2018 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych
10.04.2018 15:39 35/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
03.04.2018 11:28 34/2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok
06.04.2018 09:04 33/2018 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
27.03.2018 15:40 32/2018 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłkowice na 2018 rok
27.03.2018 15:39 31/2018 w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłkowice.
10.04.2018 15:35 30/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miłkowice
27.03.2018 15:38 29/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
21.03.2018 14:12 28/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach
21.03.2018 14:10 27/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miłkowice
06.04.2018 09:02 26/2018 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
27.03.2018 15:36 25/2018 w sprawie powołania komisji na okoliczność strat spowodowanych pożarem budynku mieszkalnego w miejscowości Jakuszów nr 48
06.04.2018 08:58 24/2018 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej

poprzednia 1 2 3 4 5 następna