Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2018 14:14 115/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
12.03.2019 15:36 114/2018 w sprawie zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy Miłkowice
01.10.2018 12:02 113/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji środków trwałych stanowiących własność Gminy Miłkowice
01.10.2018 15:03 112/2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów oraz innych dzienników w Szkole Podstawowej w Miłkowicach
07.11.2018 11:26 111/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
04.12.2018 13:39 110/2018 w sprawie przekształcenia lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice na lokal socjalny
25.09.2018 16:03 109/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
07.11.2018 11:23 108/2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania osoby na stanowisko pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
04.12.2018 13:38 107/2018 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Miłkowice
07.09.2018 12:08 106/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
07.09.2018 12:53 105/2018 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2019 rok
07.09.2018 12:07 104/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
07.09.2018 12:06 103/2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów oraz innych dzienników w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach.
31.08.2018 13:55 102/2018 w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Miłkowice w celu wyboru sołtysa i rad sołeckich
30.08.2018 12:46 101/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku
30.08.2018 12:20 100/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
06.08.2018 12:39 99/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
02.11.2018 12:13 98/2018 w sprawie wprowadzenia systemu ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Miłkowice
07.11.2018 11:02 97/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Doroty Rycombel
02.11.2018 12:11 96/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Miłkowice
04.10.2018 11:50 95/2018 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I etap – budowa punktu bibliotecznego.
14.08.2018 15:50 94/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
11.09.2019 09:52 93/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Miłkowice
25.09.2018 16:00 92/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
04.12.2018 13:35 91/2018 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
04.12.2018 13:34 90/2018 w sprawie zniesienia współwłasności w nieruchomości położonej w Pątnówku-Bobrowie
04.12.2018 13:06 89/2018 w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej na mienie komunalne
25.09.2018 15:58 88/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
20.07.2018 12:26 87/2018 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Miłkowice
20.07.2018 14:37 86/2018 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Miłkowice

poprzednia 1 2 3 4 5 następna