Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.02.2015 13:51 Wybory do Rady Gminy - Protokół z wyborów uzupełniających
02.02.2015 13:37 4/15 Uchwała GKW w Miłkowicach w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
02.02.2015 12:13 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach z dnia 2 lutego 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Miłkowice w wyborach uzupełniających w okręgu nr 3 zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 r.
02.02.2015 12:07 3/15 Uchwała GKW w Miłkowicach w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miłkowice w okręgu nr 3 zarządzonych na dzień 22 lutego 2014 r.
30.01.2015 14:23 Zawiadomienie o terminie losowania numerów list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miłkowice
29.01.2015 11:33 Informacja o dodatkowym naborze do Obwodowej Komisji Wyborczej w Jakuszowie w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Miłkowice w okręgu Nr 3
26.01.2015 11:19 Informacja o numerze, granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej do wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 r.
07.01.2015 14:55 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 22 lutego 2015 r.
07.01.2015 14:52 Informacja o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Miłkowice w okręgu nr 3 (Jezierzany-Jakuszów)
07.01.2015 14:50 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
23.12.2014 11:09 Komunikat o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach
12.12.2014 13:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
09.12.2014 15:43 Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy w związku z zarządzeniem nr 365 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miłkowice w okręgu wyborczym nr 3 w dniu 22 lutego 2015 r
04.12.2014 11:32 Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 365 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miłkowice, w okręgu wyborczym Nr 3
25.11.2014 15:18 Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Miłkowice
18.11.2014 15:20 WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH - WÓJT GMINY MIŁKOWICE , RADA GMINY MIŁKOWICE
30.10.2014 07:37 Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu do wglądu spisu wyborców dla wyborów samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
28.10.2014 14:27 Informacja dot. szkoleń dla obwodowych komisji wyborczych
28.10.2014 10:16 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Miłkowice
28.10.2014 10:11 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Miłkowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
23.10.2014 14:15 5/14 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
23.10.2014 14:11 o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Miłkowice zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
20.10.2014 14:22 Zawiadomienie GKW o losowaniu numerów dla list kandydatów
20.10.2014 14:15 Zawiadomienie o publicznym losowaniu składu dwóch obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Miłkowice (Gniewomirowice i Rzeszotary)
17.10.2014 14:26 Informacja na temat dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach od dnia 20.10.2014
09.10.2014 12:05 Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
29.09.2014 13:35 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Miłkowicach o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy
24.09.2014 10:33 Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
22.09.2014 12:43 Informacja dotycząca miejsc do bezpłatnego umieszczania plakatów komitetów wyborczych
09.09.2014 09:36 Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

1 2 następna