Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2018 14:28 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2019 ROKU
09.10.2018 15:34 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
05.07.2018 10:39 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie SĄSIEDZI w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.05.2018 13:11 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
05.02.2018 15:12 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU W 2018R
07.11.2017 15:39 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
20.06.2017 15:01 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
30.01.2017 10:16 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2017R
22.11.2016 15:20 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
10.06.2016 14:16 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
29.04.2016 11:43 Oferta złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Kolejarz
12.01.2016 14:09 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2016R
22.05.2015 13:04 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
24.02.2015 14:43 Regionalny Punkt Konsultacyjno Doradczy dla Organizacji Pozarządowych
12.02.2015 14:38 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
23.01.2015 13:20 Oferta złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez Klub Brydża Sportowego "Miłkowice" - 12.01.2015
31.10.2014 10:00 Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.10.2014 17:43 Informacja o rozstrzygnięciu ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert
23.10.2014 14:20 Oferty złożone na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.10.2014 13:50 Oferty złożone na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
08.08.2014 11:46 Oferta na realizację zadania publicznego - GOZ Miłkowice
07.08.2014 11:23 Informacja o przyznanych środkach finansowych na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Miłkowice w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.
10.07.2014 14:14 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
25.04.2014 13:56 Stowarzyszenie „Dolnośląskie Dobro Wspólne” złożyło ofertę na organizację V Turnieju Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Miłkowice
26.03.2014 14:31 oferta na realizację zadania publicznego - "VICTORIA" Rzeszotary
10.01.2014 14:35 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
13.03.2013 15:03 Informacja o przyznanych środkach finansowych na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Miłkowice w roku 2013 r. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert
06.02.2013 12:03 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
27.06.2012 15:18 Oferta na realizację zadania publicznego - Iskra Kochlice
30.01.2012 11:02 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2012 - Rodzaj zadania: organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych

1 2 następna