Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2019 09:50 sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
09.10.2019 12:17 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
04.10.2019 11:17 OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ STOWARZYSZENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ULESIE Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
06.09.2019 10:41 Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert - FURMANI
06.09.2019 10:35 Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert - KOLEJARZ
29.08.2019 13:45 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Folkloru FURMANI
26.08.2019 12:03 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kolejarz
10.07.2019 10:41 Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert
02.07.2019 12:28 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Klub Sportowy Kolejarz Miłkowice
22.05.2019 14:59 Sprawozdanie Wójta Gminy Miłkowice z realizacji Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018
10.12.2018 14:28 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2019 ROKU
09.10.2018 15:34 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
05.07.2018 10:39 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie SĄSIEDZI w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
30.05.2018 13:11 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017
05.02.2018 15:12 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU W 2018R
07.11.2017 15:39 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
20.06.2017 15:01 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016
30.01.2017 10:16 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2017R
22.11.2016 15:20 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
10.06.2016 14:16 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
29.04.2016 11:43 Oferta złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Kolejarz
12.01.2016 14:09 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT W 2016R
22.05.2015 13:04 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
24.02.2015 14:43 Regionalny Punkt Konsultacyjno Doradczy dla Organizacji Pozarządowych
12.02.2015 14:38 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
23.01.2015 13:20 Oferta złożona na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez Klub Brydża Sportowego "Miłkowice" - 12.01.2015
31.10.2014 10:00 Informacja o rozstrzygnięciu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert
30.10.2014 17:43 Informacja o rozstrzygnięciu ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert
23.10.2014 14:20 Oferty złożone na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.10.2014 13:50 Oferty złożone na podstawie przepisów art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1 2 następna