Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.10.2019 12:03 Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2019 - protokoły komisji obwodowych
11.10.2019 10:49 INFORMACJA O GODZINACH PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
04.10.2019 10:43 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
25.09.2019 11:36 Informacja o szkoleniach dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Miłkowice
13.09.2019 15:04 Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 13 września 2019 r.
10.09.2019 07:13 informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
23.08.2019 10:47 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
23.08.2019 10:33 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
23.08.2019 10:33 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
23.08.2019 10:19 Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
20.08.2019 14:31 Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
20.08.2019 14:20 Kalendarz wyborczy w związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP