Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2019 14:04 ZOP.V.6840.6.2019 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na I piętrze budynku wielo-lokalowym przy ul. Wojska Polskiego 83B w miejscowości Miłkowice
04.09.2019 11:56 ZOP.V.6840.6.2019 I przetarg ustny nieograniczony lokalu mieszkalnego połozonego w miejscowości Miłkowice
17.06.2019 09:29 ZOP.V.6840.12.2018 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lipce, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice
12.06.2019 13:49 ZOP.V.6840.6.2018 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej nr 54/7 niezabudowanej położonej w miejscowości Rzeszotary, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice
20.05.2019 13:12 ZOP.V.6840.8.2018 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 564/12 obręb Rzeszotary podstrefa LSSE
19.04.2019 08:11 ZOP.V.6840.5.2019 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntów niezabudowanych w Rzeszotarach podstrefa LSSE
17.04.2019 13:05 ZOP.V.6840.6.2018 ogłoszenie o I przetargu na sprzedaz gruntów w Rzeszotarach
08.03.2019 14:37 ZOP.V.6840.12.2018 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lipce, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice
15.02.2019 07:54 ZOP.V.6840.8.2018 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 564/12 obręb Rzeszotary podstrefa LSSE
01.02.2019 13:09 ZOP.V.6840.8.2018 Ogłoszenie o odwołaniu II przetargu na sprzedaż gruntów położonych w Rzeszotarach
23.01.2019 12:53 ZOP.V.6840.7.2018 rokowania na sprzedaż udziału Gminy Miłkowice w wysokości ½ w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siedliska, gm. Miłkowice