Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2019 09:04 64/2019 w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2020
06.08.2019 15:23 63/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
29.10.2019 10:47 62/2019 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej – plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie
04.07.2019 10:52 61/2019 w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice
07.08.2019 08:46 60/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
07.08.2019 08:43 59/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
26.06.2019 12:41 58/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
27.06.2019 14:28 57/2019 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Miłkowice stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. Wojska Polskiego 83B
29.10.2019 10:46 55/2019 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: „Budowa oświetlenia drogowego w Siedliskach”
05.06.2019 11:14 54/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
05.06.2019 11:15 53/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
29.10.2019 10:44 52/2019 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: „Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach”
31.05.2019 12:47 51/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
27.06.2019 14:19 50/2019 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
28.05.2019 11:11 49/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
22.05.2019 10:58 48/2019 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
23.10.2019 10:16 47/2019 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w miejscowości Miłkowice przy ul. Kopernika 1B stanowiącego mienie komunalne
13.05.2019 14:39 46/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
07.11.2019 09:33 45/2019 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: „Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach”
13.05.2019 14:37 44/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
13.05.2019 14:35 43/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
13.05.2019 12:10 42/2019 w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej na mienie komunalne
25.04.2019 12:08 41/2019 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w miejscowości Dobrzejów
23.10.2019 10:14 40/2019 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
17.04.2019 14:54 39/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
16.04.2019 15:30 37/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
10.04.2019 12:54 36/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach
04.04.2019 11:26 35/2019 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Gminy Miłkowice
06.05.2019 13:23 34/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
29.03.2019 14:43 33/2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłkowice na 2019 rok

poprzednia 1 2 3 4 następna