Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2011 11:34 62/2011 w sprawie powołania składu osobowego członków obwodowych komisji wyborczych do wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
14.09.2011 15:54 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
14.09.2011 15:52 ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
14.09.2011 15:52 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
14.09.2011 15:51 Lista lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie gminy Miłkowice
14.09.2011 15:48 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
14.09.2011 15:32 Informacja na temat miejsc, w których wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego oraz numery telefonów w urzędzie gminy, pod którymi będzie udzielana pomoc
12.09.2011 14:30 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
12.09.2011 14:24 Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
12.09.2011 14:18 Informacja o zgłoszeniach kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
01.09.2011 11:33 Informacja dot.Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.