Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2012 10:46 59/2011 w sprawie organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Miłkowice
01.09.2011 12:23 58/2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku
01.09.2011 12:19 57/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
29.08.2011 09:57 56/2011 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
21.02.2012 10:35 55/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzymalinie
20.10.2011 14:49 54/2011 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność gminy Miłkowice
22.08.2011 10:43 53/2011 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
05.08.2011 10:58 52/2011 w sprawie powołania Zespołu projektowego w celu realizacji projektu pod tytułem „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w gminie Miłkowice”
16.08.2011 08:54 51/2011 w sprawie: realizacji Uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr VI/41/2011 z dnia 29 marca 2011r
29.07.2011 14:06 50/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
13.07.2011 15:05 49/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
21.06.2011 08:43 48/2011 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Miłkowice
15.06.2011 14:23 47/2011 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2012 rok
13.06.2011 15:33 46/2011 w sprawie: określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Miłkowice.
15.06.2011 14:17 45/2011 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
31.05.2011 08:44 44/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
23.08.2011 08:28 43/2011 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
23.02.2012 09:13 42/2011 w sprawie powołania komisji odbiorowej
15.06.2011 14:11 41/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
24.05.2011 14:42 40/2011 w sprawie przejęcia nieruchomości na własność gminy Miłkowice
19.05.2011 15:27 39/2011 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
18.05.2011 15:00 38/2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice
18.05.2011 14:43 37/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011
25.11.2011 10:54 36/2011 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej
18.05.2011 14:49 35/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Miłkowice
24.05.2011 14:54 34/2011 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej
24.05.2011 15:14 33/2011 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej
24.05.2011 15:09 32/2011 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej
23.02.2012 09:09 31/2011 w sprawie powołania komisji odbiorowej
20.10.2011 14:44 30/2011 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej

poprzednia 1 2 3 następna