Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2013 10:24 XLIII/253/2013 w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2014
13.01.2014 11:52 XLIII/252/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
13.01.2014 11:48 XLIII/251/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
13.01.2014 11:37 XLII/250/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
29.11.2013 11:30 XLI/249/2013 w sprawie skargi na Wójta Gminy Miłkowice
29.11.2013 11:27 XLI/248/2013 w sprawie skargi na Wójta Gminy Miłkowice
29.11.2013 11:15 XLI/247/2013 w sprawie: uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani na rok 2014"
03.12.2013 15:33 XLI/246/2013 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę Miłkowice
25.11.2013 15:33 XLI/245/2013 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
25.11.2013 15:31 XLI/244/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
25.11.2013 15:30 XLI/243/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
04.12.2013 15:27 XLI/242/2013 w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
02.12.2013 14:49 XLI/241/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
02.12.2013 14:44 XLI/240/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
22.11.2013 13:07 XL/239/2013 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Miłkowice
07.10.2013 12:10 XL/238/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Miłkowice
07.10.2013 12:08 XL/237/2013 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
07.10.2013 12:06 XL/236/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
07.10.2013 12:03 XL/235/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2611D relacji Łukaszów – Jezierzany na odcinkach od km 11+280 do 11+975 oraz 12+358 do 13+180 o łącznej długości 1517 m (od m. Goślinów do m. Gniewomirowice)."
07.10.2013 11:58 XL/232/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego stałej Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Miłkowice
16.10.2013 13:39 XL/231/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
16.10.2013 13:36 XL/230/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
02.09.2013 15:41 XXXIX/229/2013 w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso
12.09.2013 15:14 XXXIX/228/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
12.09.2013 15:10 XXXIX/227/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
02.09.2013 15:40 XXXIX/226/2013 w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Gminy Miłkowice”
24.07.2013 10:28 XXXVIII/225/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
30.07.2013 07:51 XXXVIII/223/2013 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
30.07.2013 07:49 XXXVIII/222/2013 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
30.07.2013 07:48 XXXVIII/221/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego stałej Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia Pomocy Społecznej Rady Gminy Miłkowice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna