Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2010 08:54 GP-7331/I/06/10 zawiadamiam strony postępowania że w dniu 26.10.2010r. wydana została decyzja nr 6/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej w przewidywanych ciągach komunikacyjnych”
25.10.2010 10:19 GP-7331/I/05/10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie sieci elektroenergetycznej - wymiana istniejącego słupa P-12 na słup typu Kgo 12/12 oraz ułożenie linii kablowej 20kV w Gniewomirowicach i Goślinowie”.
25.10.2010 10:16 GP-7331/I/04/10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie sieci elektroenergetycznej - wymianie istniejącego słupa typu Kgo 12/12 na słup K2go - 12/12 oraz ułożenie linii kablowej 20 kV w Gniewomirowicach”.
25.08.2010 14:27 GP-7331/I/06/10 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej w przewidywanych ciągach komunikacyjnych”
19.08.2010 15:40 GP-7331/I/02/10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Goślinów - Gniewomirowice”
19.08.2010 15:38 GP-7331/I/01/10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej dla potrzeb osiedla domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach”
19.08.2010 15:35 GP-7331/I/04/10 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Wymiana istniejącego słupa typu Kgo 12/12 na słup typu K2go-12/12 oraz ułożenie linii kablowej 20kV”
19.08.2010 15:31 GP-7331/I/05/10 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Wymiana istniejącego słupa typu P-12 na słup typu Kgo-12/12 oraz ułożenie linii kablowej 20kV”