Strona główna biuletynu

Herb Gminy Miłkowice7 kwietnia 2017 r. (piątek) kasa Urzędu Gminy Miłkowice będzie nieczynna z powodu remontu.

Za utrudnienia przepraszamy.


ZMIANA HARMONAGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GŁUCHOWIC, GRZYMALINA I KOCHLIC


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2017


Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

Osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się Urząd Gminy Miłkowice zapewnia możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw. Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić w urzędzie najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy.

POCZTA ELEKTRONICZNA sekretariat@ugmilkowice.net 

FAX 76 88-71-213


ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

więcej...


 
 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kasie, u inkansenta lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miłkowice:
 
98 8669 0001 2032 0320 5929 0007
 
W tytule przelewu proszę wpisać "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata". Opłatę prosimy wnosić do 15-go dnia następnego miesiąca.


URZĄD GMINY MIŁKOWICE
ul. II Armii Wojska Polskiego 71
tel. ( 76 ) 8871-212, 8871-210, 8871-211, 8871-214
fax. 076 8871-213
e-mail. sekretariat@ugmilkowice.net

Kompletny wykaz adresów e-mail znajduje się TUTAJ.


Urząd Gminy Miłkowice czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek

od godz. 7:00 do 15:00
wtorek
od godz. 7:30 do 16:00
piątek
od godz. 7:00 do 14:30

Zachęcamy do odwiedzenia Portalu Gminy Miłkowice znajdującego się pod adresem