x 
Drukuj
Artur Kowal 01.06.2017 13:13

Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

­

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.06.2017
Data publikacji:01.06.2017 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.06.2017 13:22 Dodano załącznik "zał A1 - wykaz zab archeo wpisanych do rejestru zab..pdf" (Artur Kowal)
01.06.2017 13:22 Dodano załącznik "zał A2 - wykaz zab nieruchomych wpisanych do rejestru zab..pdf" (Artur Kowal)
01.06.2017 13:22 Dodano załącznik "zał B - ewidencja zabytków.pdf" (Artur Kowal)
01.06.2017 13:22 Dodano załącznik "zał C - stanowiska archeologiczne.pdf" (Artur Kowal)
01.06.2017 13:13 Utworzenie dokumentu. (Artur Kowal)