wersja do wydruku Artur Kowal 16.05.2018 15:00

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Miłkowice

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 Gmina Miłkowice zaprasza do złożenia oferty

dla zamówienia pn.

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Miłkowice.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości .

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Miłkowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:16.05.2018
Data publikacji:16.05.2018 15:00