wersja do wydruku redaktor 24.09.2010 12:53

Wyjaśnienia, informacje i pisma okólne Państwowej Komisji Wyborczej

Strona główna Państwowej Komisji Wyborczej

 

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wykaz złożonych do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia, informacje i pisma okólne Państwowej Komisji Wyborczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:redaktor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2010 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.09.2010 13:10 Edycja dokumentu
24.09.2010 12:53 Utworzenie dokumentu.