Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie.

Miłkowice, dnia 22 lipca 2019r.

RGP.IV.6733.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zmianami),

Informuję, że dnia 22.07.2019r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego:

 

Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewidencyjny 255/1, 255/2, cz. 257, 258/8 w obrębie geodezyjnym Pątnówek - Bobrów, gmina Miłkowice.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji zobowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zachęcam więc do skorzystania z ww. uprawnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzędu w godzinach otwarcia, I piętro, pokój nr 15.

 

 

Wójt Gminy Miłkowice

( - ) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.07.2019 10:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż