wersja do wydruku Artur Kowal 11.01.2010 10:57

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2009

ZARZĄDZENIE NR 72/2009

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2009

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) i w związku z art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Miłkowice zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice na 2009 rok o kwotę 7.771,01zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.771,01zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Dochody i wydatki budżetu Gminy pozostają bez zmian i wynoszą:

 

1) dochody 14.335.560,49zł, w tym:

 

a. dochody bieżące 13.011.780,49zł,

b. dochody majątkowe 1.323.780,00zł.

 

2) wydatki 17.302.989,49zł, w tym:

 

a. wydatki bieżące 13.544.972,53zł,

b. wydatki majątkowe 3.758.016,96zł.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Miłkowice

Waldemar Kwaśny

Powrót

Załączniki

  • 1 (xls 23 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:29.12.2009
Data publikacji:11.01.2010 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż