wersja do wydruku Artur Kowal 05.07.2018 10:39

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie SĄSIEDZI w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ STOWARZYSZENIE SĄSIEDZI

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez

Stowarzyszenie SĄSIEDZI w trybie art. 19a ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 02 lipca 2018 roku do Urzędu Gminy Miłkowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie SĄSIEDZI, na realizację zadania publicznego pn. „ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN POPRZEZ ZORGANIZOWANIE PROFILAKTYCZNEGO FESTYNU RODZINNEGO ORAZ OGNISKA POD HASŁEM "ALKOHOL NISZCZY RODZINĘ". INTEGROWANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NIEDŹWIEDZICKA W MIŁKOWICACH I OKOLICE”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.ugmilkowice.net

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Miłkowice, drogą  elektroniczną na adres mailowy: promocja@ugmilkowice.net oraz listownie na adres: Urząd Gminy Miłkowice, ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice, (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie SĄSIEDZI w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.07.2018
Data publikacji:05.07.2018 10:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż