Informacja o osiągniętych przez Gminę Miłkowice poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o osiągniętych przez Gminę Miłkowice poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Łukasz Czubak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2018 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż