I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeszotary w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Wójt Gminy Miłkowice

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.)dnia 08.01.2018r. o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeszotary w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

  1. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość w skład której wchodzą działki nr 564/7 i 564/11 położone w obręb geodezyjnym Rzeszotary, gmina Miłkowice.

Działki nr 564/7 i 564/11 stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy produkcyjno-usługowej o powierzchni łącznej 2,6948 ha, opisane w księdze wieczystej pod nr KW LE1L/00061052/0. Kształt działek regularny, sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane o funkcji komercyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne, gruntowe, nieutwardzone. Działki są nieuzbrojone, media w bezpośrednim dostępie.

  1. Opis dodatkowy: Teren obejmujący swym zasięgiem nieruchomości oznaczone jako działki nr 564/7 i 564/11 został y na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 215) włączony do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rada Gminy Miłkowice Uchwałą Nr XXXII/187/2013 z dnia 14 marca 2013 r. wyraziła zgodę na włączenie przedmiotowego terenu do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeszotary w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.01.2018
Data publikacji:08.01.2018 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż