ODPADY KOMUNALNE W NOWYM 2018 ROKU - NOWE ZASADY, NOWE WYZWANIA

Nowy 2018 rok rozpoczniemy z nowymi zasadami dotyczącymi odpadów. Zmianie nie ulegnie firma świadcząca usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz sposób segregacji odpadów. Firmą zajmującą się odbiorem odpadów nadal pozostaje Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. . Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych nie ulegną zmianie. W dalszym ciągu wysokość opłaty wynosić będzie: 12,00 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych oraz 22,00 zł od osoby przy odpadach niesegregowanych.

Z nowym roku zaistnieje konieczność wprowadzenia nowej frakcji odpadów tj. PAPIERU, który do tej pory gromadzony był razem z metalami i tworzywami sztucznymi czyli pojemnikach koloru żółtego. Dlatego też LPGK Sp. z o.o. wyposaży nieruchomości jednorodzinne w worki, a wspólnoty mieszkaniowe w pojemniki służące do wydzielania nowej frakcji odpadów, tj. papieru. Wprowadzenie nowej frakcji wynika z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
. Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Jest to niezwykle istotne zważywszy na konieczność osiągnięcia przez Gminę określonych przepisami poziomów recyklingu wybranych frakcji odpadów i uniknięcia kar finansowych. Segregując odpady dbacie Państwo o środowisko i o budżet domowy.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u  zorganizowanym przez gminę w Miłkowicach przy ul. Wojska Polskiego 59C. Prócz wymienionych powyżej odpadów PSZOK przyjmuje również odpady budowlano-rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów oraz opony samochodowe, rowerowe i od wózków dziecięcych. PSZOK prowadzony przez Gminę czynny jest w środy od godziny 1500 do godziny 1700 i soboty w godzinach od 800 do 1000. Zachęcamy Państwa do możliwości legalnego pozbywania się odpadów komunalnych.

W poniższych załącznikach znajdą Państwo informację JAK SEGREGOWAĆ ODPADY oraz informację o odpadach przyjmowanych przez PSZOK.

Zamieszczona jest również ulotka o segregacji odpadów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ODPADY KOMUNALNE W NOWYM 2018 ROKU - NOWE ZASADY, NOWE WYZWANIA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Łukasz Czubak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2017 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż