wersja do wydruku Artur Kowal 05.11.2009 13:50

W sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa sieci wodociągowej ( tranzytowej) ze wsi Niedźwiedzice do wsi Miłkowice

Zarządzenie Nr 59/2009

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 15 września 2009r.

 

W sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa sieci wodociągowej ( tranzytowej) ze wsi Niedźwiedzice do wsi Miłkowice na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późń. zm ) Wójt Gminy Miłkowice zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa sieci wodociągowej ( tranzytowej) ze wsi Niedźwiedzice do wsi Miłkowice.

 

W skład komisji wchodzą:

1. Edyta Pietras – przewodnicząca komisji przetargowej

2. Zbigniew Żwirek – członek komisji przetargowej

3. Tadeusz Dec – sekretarz komisji przetargowej

 

§2

 

Ustalam tryb pracy oraz zakres obowiązków Komisji w Regulaminie Komisji stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miłkowice

Waldemar Kwaśny

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:W sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa sieci wodociągowej ( tranzytowej) ze wsi Niedźwiedzice do wsi Miłkowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.09.2009
Data publikacji:05.11.2009 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż