wersja do wydruku Artur Kowal 03.09.2009 09:33

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 51/2009

WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 24 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i w związku z art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.)

 

Wójt Gminy

zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku w treści zgodnej z załącznikiem do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Miłkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Legnicy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Miłkowice

Waldemar Kwaśny

 

Powrót

Załączniki

  • 1 (pdf 291.37 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.08.2009
Data publikacji:03.09.2009 09:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż