wersja do wydruku Artur Kowal 02.10.2017 12:39

PSZOK w gminie Miłkowice

Zasady organizacji i funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dalej zwanego PSZOK określają zapisy uchwały Rady Gminy Miłkowice (patrz załączniki) oraz stosowny regulamin.

PSZOK na terenie gminy Miłkowice zlokalizowany jest w miejscowości Miłkowice przy ul. Wojska Polskiego 59 C (za dawną ubojnią trzody chlewnej Michałek i Maliński).

Jest to ogrodzony i oświetlony teren służący wszystkim mieszkańcom gminy Miłkowice, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą stosowne opłaty.

PSZOK CZYNNY JEST W:

ŚRODY – od godz. 15.00 do godz. 17.00

SOBOTY – od godz. 8.00 do godz. 10.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

ZASADY KORZYSTANIA Z PSZOK

W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

 1. opakowania z papieru i tektury
 2. opakowania z metali i metale
 3. opakowania z tworzyw sztucznych
 4. opakowania wielomateriałowe
 5. opakowania ze szkła
 6. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone w ilości 4 worki 120 litrowe na miesiąc z gospodarstwa (większa ilość zgodnie z cennikiem),
 7. przeterminowane leki
 8. chemikalia
 9. zużyte baterie i akumulatory
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe
 12. odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości 500 kg w roku z gospodarstwa
 13. zużyte opony (pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - w ilości do 4 szt. w roku z gospodarstwa.

 

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu.

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń pracownika PSZOK w zakresie przekazania odpadów.

PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Miłkowice po okazaniu dokumentu tożsamości.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

 1. stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
 2. stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
 3. stwierdzenie niekompletności zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym AGD, RTV,
 4. stwierdzenia uszkodzenia odpadów problemowych: świetlówek, rtęciówek

Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Do PSZOK-u nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

materiały izolacyjne: styropian, wełna  mineralna, papa,  zmieszane odpady komunalne,  zmieszane odpady budowlane,  szkło budowlane, szkło zbrojone, szkło żaroodporne, lustra, szyby samochodowe,  wyroby fajansowe, wyroby porcelanowe, odpady nieoznaczone bez możliwości identyfikacji, odpady w nieszczelnych opakowaniach, odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców.

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone, przyjmowane są w workach foliowych o pojemności 120l.

Odpady budowlane i rozbiórkowe zaleca się dostarczyć w worku dowolnego typu.

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem.

Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.

CENNIK

Opłata za zagospodarowanie odpadów w ramach usług dodatkowych wynosi:

za odpady zielone (bioodpady) – 10 zł za worek – powyżej limitu tj. 4 worki 120 litrowe na miesiąc z gospodarstwa

za odpady budowlane i rozbiórkowe – 0,40 zł za kilogram – powyżej limitu tj. 500 kg w roku z gospodarstwa

za 1 szt. zużytych opon – 5 zł za sztukę – powyżej limitu tj. do 4 szt. w roku z gospodarstwa

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PSZOK w gminie Miłkowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.10.2017
Data publikacji:02.10.2017 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.11.2017 10:19 Edycja dokumentu (Łukasz Czubak)
24.11.2017 10:18 Dodano załącznik "Szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów"

(Łukasz Czubak)
24.11.2017 10:18 Usunięto załącznik Szczegółowy sposub i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów

(Łukasz Czubak)
11.10.2017 09:54 Edycja dokumentu (Łukasz Czubak)
11.10.2017 09:54 Dodano załącznik "Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych"

(Łukasz Czubak)
11.10.2017 09:53 Usunięto załącznik Regulamin Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych

(Łukasz Czubak)
09.10.2017 11:13 Edycja dokumentu (Łukasz Czubak)
02.10.2017 13:41 Dodano załącznik "Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych"

(Artur Kowal)
02.10.2017 13:38 Dodano załącznik "Szczegółowy sposób świadczenia
usług - obowiązujący od 2018 roku"

(Artur Kowal)
02.10.2017 13:38 Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczanie przez
właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi"

(Artur Kowal)
02.10.2017 13:38 Dodano załącznik "Szczegółowy sposub i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów"

(Artur Kowal)
02.10.2017 13:38 Dodano załącznik "Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miłkowice obowiązujący od 2018
roku"

(Artur Kowal)
02.10.2017 13:38 Dodano załącznik "Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miłkowice obowiązujący do
końca 2017 roku"

(Artur Kowal)
02.10.2017 12:39 Utworzenie dokumentu. (Artur Kowal)