wersja do wydruku Artur Kowal 17.08.2017 12:11

ZMIANA NAZWY ULIC W MIEJSCOWOŚCI MIŁKOWICE

ZMIANA NAZWY ULIC W MIEJSCOWOŚCI MIŁKOWICE

W związku z realizacją ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zaistniała konieczność zmiany nazwy ulic w miejscowości Miłkowice. Zgodnie z ww. ustawą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej , w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny totalitarny ustrój, ani w inny sposób takiego ustroju propagować Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w lata 1944-1989.

Wójt Gminy Miłkowice w dniu 25 maja br. wystąpił do Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu z pismem w sprawie opinii o planowanych zmianach nazw ulic.  Według Instytutu Pamięci Narodowej konieczność zmiany nazwy zaszła w przypadku ulic: 22 Lipca oraz II Armii Wojska Polskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Miłkowice w dniu 28 lipca 2017 r., podjęła uchwałę Nr XXXVII/285/2017 w sprawie zmiany nazwy ulic położonych
w miejscowości Miłkowice i dokonała zmiany nazwy ulicy II Armii Wojska Polskiego na ulicę Wojska Polskiego oraz nazwy ulicy 22 Lipca na ulicę Radosną.  Powyższa uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 7 sierpnia br. i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji, tj. 22 sierpnia 2017 r.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia
w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ww. ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie cytowanej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA NAZWY ULIC W MIEJSCOWOŚCI MIŁKOWICE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.08.2017
Data publikacji:17.08.2017 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż