NUMER KONTA DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miłkowice:
 
98 8669 0001 2032 0320 5929 0007
 
W tytule przelewu proszę wpisać "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata". Opłatę prosimy wnosić do 15-go każdego miesiąca.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:NUMER KONTA DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Łukasz Czubak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2017 13:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż