UWAGA ! ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

Zgodnie z nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustaw podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono następujące zmiany:

 

1. Nie wydaje się decyzji i nie pobiera się podatku poniżej kwoty 6,10 zł.

2. Podatek będzie płatny jednorazowo w przypadku, gdy jego kwota nie przekroczy 100,00 zł.

W takiej sytuacji Podatnik będzie musiał zapłacić podatek w jednej racie w terminie płatności pierwszej raty (15 marzec)

3. Z dokonanej wpłaty organ podatkowy ma obowiązek pobrania w pierwszej kolejności kosztów doręczenia upomnienia.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat podatków i opłat na rachunek bankowy podany w decyzji oraz staranne opisywanie dowodów wpłat, wskazanie roku i numeru raty. Dokładność w opisie pozwoli zaksięgować wpłatę zgodnie z Państwa oczekiwaniem.

Nr rachunku bankowego: 24 8669 0001 0320 5929 2000 0002

4. Zmiana przeliczników dla gruntów rolnych będzie miała wpływ na ilość hektarów przeliczeniowych, jak również na wysokość zobowiązania podatkowego, tj.:
- rowy: 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego,
- grunty rolne zabudowane: 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowego,
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych: 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego,
- grunty pod stawami zarybionymi: 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego,
- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika: 1 ha fiz.= 1 ha przeliczeniowy.

Zmiany przeliczników mogą spowodować, że osoby dotychczas nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS mogą wejść wg nowych przepisów w obowiązek ubezpieczenia w KRUS.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UWAGA ! ZMIANA W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Łukasz Czubak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.02.2016 07:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż