INFORMACJA O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJA

O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Urząd Gminy w Miłkowicach informuje o sposobie obliczania i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W zależności od zadeklarowanego sposobu zbiórki odpadów opłata wynosi:

 

- segregowane           –  ilość zadeklarowanych osób x 12,00 zł, np.:

 

1

osoba

x

12,00 zł

=

12,00 zł

2

osoby

x

12,00 zł

=

24,00 zł

3

osoby

x

12,00 zł

=

36,00 zł

4

osoby

x

12,00 zł

=

48,00 zł

5

osób

x

12,00 zł

=

60,00 zł

                   itd.

 

- niesegregowane      –  ilość zadeklarowanych osób x 22,00 zł, np.:

 

1

osoba

x

22,00 zł

=

22,00 zł

2

osoby

x

22,00 zł

=

44,00 zł

3

osoby

x

22,00 zł

=

66,00 zł

4

osoby

x

22,00 zł

=

88,00 zł

5

osób

x

22,00 zł

=

110,00 zł

                   itd.

 

Wyżej wymienioną opłatę należy uiszczać do dnia 15-go każdego miesiąca w następujący sposób :

 

  • przelewem na rachunek Urzędu Gminy Miłkowice nr

98 8669 0001 2032 0320 5929 0007

z podaniem w tytule przelewu „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, imienia i nazwiska właściciela nieruchomości, adresu nieruchomości oraz miesiąca, za który wnoszona jest opłata

 

  • w kasie Urzędu Gminy Miłkowice – przed udaniem się do kasy w pierwszej kolejności należy zgłosić się do pokoju nr 13

 

  • u inkasenta

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Łukasz Czubak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2016 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż